Λοιπόν πολλά άρθρα θα βρείτε με αυτό το θέμα αλλά επειδή τα έχω σχετικά πρόσφατα και επειδή έτσι δε θα…