Εντάξει, τα πλένεις μετά από κάθε χρήση. Το κάνεις όμως σωστά;. Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί πόσο καθαρά είναι τα σεξουαλικά σου…